Home
‘n PRAKTIESE STRATEGIE OM BYBELSE WAARDES TE HERSTEL PDF Print E-mail

 

In die Bybelboek Nehemía, lees ons van ‘n suksesvolle strategie wat die mure en die poorte van Jerusalem herbou het.

 

Inligting

Nehemía het sy inligting bymekaar gemaak van ooggetuies. Hy het die situasie persoonlik ondersoek, die feite bevestig, die waarheid van die gerugte onderskei en die feite aan die mense en die outoriteite voorgelê. Ons moet ook inligting versamel en versprei. Ons moet verskeie onafhanklike nuusbriefbedienings ondersteun, soos:

 

Christian Action, Posbus 23632, Claremont, 7735, Suid-Afrika

E-Pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.christianaction.org.za

 

Christians For Truth, Posfach 2197, 8022 Zürich, Switzerland

E-Pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.cft.ch

 

Frontline Fellowship, Posbus 74, Nuweland, 7725, Kaapstad, Suid-Afrika

E-Pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.frontline.org.za

 

Gospel Defence League, Posbus 36129, Glosderry, 7702, Kaapstad, Suid-Afrika

E-Pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.gospeldefenceleague.org

 

wat “ernstig stry vir die geloof.”

 

Ons moet hierdie publikasies versprei en die Woord uitdra. Sien ook die Sleutel Kontakte lys aan die einde van die boek. Ons moet meer goeie Christelike boeke lees.

 

Voorbidding

Gebed was ‘n integrale en essensiële fondament van Nehemía se strategie. Ons moet gebedsgroepe, gebedskettings en gebedsnetwerke stig, om God te soek vir herlewing, transformasie en die herstel van geestelike lewe en Skrifbeginsels in ons samelewing (2 Kronieke 7:14). Ons moet bid.

 

Betrokkenheid

Nehemía het gekwalifiseerde mense gewerf, sy werkers aangemoedig, gemotiveer en hulle georganiseer in gedelegeerde take. Ons moet betrokke raak in Christelike Aksiegroepe om Bybelse, pro-lewe, morele en gesinswaardes in ons skole, winkels, media, geregshowe en regering te herstel. Neem deel in die seminare en projekte wat georganiseer word deur Africa Christian Action (Posbus 23632, Claremont, 7735), en Christians for Truth (Posfach 2197, 8022 Zürich, Switzerland). Ons moet betrokke raak.

 

Belegging

Nehemía het sy tyd, sy geld, sy hulpbronne en sy eie lewe belê in die herbouing van Jerusalem. Op dieselfde wyse moet ons opoffer en werk vir die nodige hulpbronne om daardie mense, publikasies en projekte wat eers die koninkryk van God soek en Sy geregtigheid, te ondersteun.

 

Implementering

Nehemía het nie toegelaat dat enige iets hom verhinder om sy taak te voltooi nie. Al het hy beperkte hulpbronne, min ervaring en minimale sekuriteit gehad, het hy nie gehuiwer nie. Ten spyte van kritiek, naamskending, ontmoediging en teëstand, het hy in minder as twee maande ‘n hoop rommel verander in ‘n veilige muur wat Jerusalem beskerm. So moet ons ook sterk staan en veg. Ons moet ons planne in werking stel en betrokke raak by die Ouer Onderwyser Vereniging en Skool Bestuursraad in ons plaaslike skool en die tuisonderrig beweging. Skryf briewe aan jou plaaslike koerante en aan lede van die parlement. Stem volgens die Bybel. Ons moet onsself beskikbaar stel vir Bybel-gebaseerde groepe waar ons kan help deur met ander Bybelgelowige Christene saam te werk.

 

Die probleme in ons samelewing stam voort uit die mens se verdorwenheid. Ons het God se Woord verwaarloos en ons was ongehoorsaam aan Sy gebooie. Die Bybelse oplossing op sondigheid is: berou van sonde, ‘n terugkeer tot Bybelstudie, ‘n herontdekking van die Bybel se agenda en hervorming. Met ander woorde, ‘n deur die Heilige Gees geïnspireerde gehoorsaamheid aan die Woord van God om standaarde wat tot eer van God is in elke area van persoonlike, gesins-, kerklike, gemeenskaps-, ekonomiese, geregtelike en politieke lewe te herstel.

 

Laat ons saam werk om “die koninkryk van God en Sy geregtigheid (eers te soek)”. En mag ons trou bevind word. Getrou aan Sy Woord en getrou aan Sy werk.

 

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.