Home
DIE TIEN GEBOOIE PDF Print E-mail

Exodus 20:1-17 en Deuteronómium 5:6-21

Elke gebod handel oor ‘n spesifieke area.

Elke gebod sluit verbode dinge in.

Elke gebod sluit ‘n onvoorwaardelike reg in.

Elke gebod sluit ‘n oproep tot aksie in.

 

AREA

VERBIED

1. God

Politeïsme / Panteïsme / Ateïsme

2. Aanbidding

Afgodery van beelde/ikone/prente/films/valse godsdiens

3. Spraak

Vloektaal / valse profesië / Godslastering

4. Tyd

Ontheiliging van die Sabbat

5. Outoriteit

Oneerbiedigheid / onteer / ongehoorsaamheid

6. Lewe

Moord / aborsie / genadedood

7. Liefde

Egbreuk / pornografie / perversie / homoseksualiteit

8. Eiendom

Diefstal / sosialisme / luiheid / slegte rentmeesterskap

9. Waarheid

Meineed / skinder / naamskending / media partydigheid

10. Gewete

Begeertes / gierigheid / selfsug / sosialisme

 

Ek is die Here jou God... Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.

Verbied:                          Politeïsme, Panteïsme en Ateïsme.

Geïmpliseerde Reg:     Vryheid van aanbidding.

Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie... Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.

Verbied:                          Afgodery van beelde, ikone, prente,films                                                      of valse godsdienste.

Geïmpliseerde Reg:     Die reg om God se wil te ken en dit te doen.

Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat Sy Naam ydelik gebruik nie ongestraf laat gaan nie.

Verbied:                          Vloektaal, valse profesië en Godslastering.

Geïmpliseerde Reg:     Vryheid van spraak.

Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen.

Verbied:                          Ontheiliging van die Sabbat.

Geïmpliseerde Reg:     Die reg om te werk en te rus.

Eer jou vader en jou moeder.

Verbied:                           Oneerbiedigheid, onteering en                                                            ongehoorsaamheid teenoor ons ouers                                                    en enigiemand in outoriteit oor ons.

Geïmpliseerde Reg:                   Respek vir outoriteit.

Jy mag nie moord pleeg nie.

Verbied:                          Moord, selfmoord, aborsie en genadedood.

Geïmpliseerde Reg:       Die reg op lewe.

Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

Verbied:                          Hoerery, egbreuk, pornografie, perversie                                                      en homoseksualiteit.

Geïmpliseerde Reg:     Die heiligheid van die huwelik.

Jy mag nie steel nie.

Verbied:                          Diefstal, bedrog, sosialisme, luiheid                                                               en vandalisme.

Geïmpliseerde Reg:     Vryheid van spraak.

Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste gee nie.

Verbied:                          Valse getuienis, skinder en naamskending.

Geïmpliseerde Reg:     Die Reg om teen naamskending beskerm                                                    te word.

Jy mag nie begeer nie.

Verbied:                          Begeertes, afguns, gierigheid, selfsug                                                          en sosialisme.

Geïmpliseerde Reg:     Vryheid van gewete.

 

Gehoorsaamheid aan die Tien Gebooie sal tot gevolg hê:

Respek vir God

Respek vir Mense

Respek vir Eiendom

Die Tien Gebooie behels:

1 – 4                                Ons verantwoordelikheid teenoor God

5                                       Ons verantwoordelikheid teenoor Ouers

6 – 10                              Ons verantwoordelikheid teenoor Mense

 

Die Tien Gebooie is die fondament vir ons regte: Vryheid van aanbidding, die Reg om die wil van God te ken en te doen, Vryheid van spraak, die Reg om te werk en te rus, Respek vir outoriteit, die Reg op lewe, die heiligheid van die huwelik, privaat eiendomsbesit, die Reg om teen naamskending beskerm te word, en Vryheid van gewete.

 

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.