Home
DIE OORLOG TEEN DIE KINDERS PDF Print E-mail

“Toe... staan daar ‘n ander geslag ná hulle op wat die Here en ook die werk wat Hy vir Israel gedoen het, nie geken nie... hulle het die Baäls gedien... en die Here geterg.” Rigters 2:10-12

 

Wie maak jou kind groot? Het die TV jou gesin se altaar en elektroniese babawagter geword? Herken jy die bedreiging wat die uitbuitende pornografie bedryf vir jou kind inhou? Het jy toegelaat dat die Departement van Onderwys, Beplande Ouerskap en “LoveLife” jou kind gebruik as speelklei in hulle eksperimente van sosiale manipulasie?

“My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die Wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.” Hosea 4:6

 

Kinders in landelike Afrika word die meeste bedreig deur gevare wat seil, steek of byt. Frontline Fellowship sendelinge in Zambië het al skerpioene in hul beddens, en slange in hul huise gevind! Een van hul vrese was dat hul nuuskierige tweejarige dalk ‘n dodelike groen mamba slang sou optel.

In Soedan moet ouers hul kinders waarsku om nie bomme aan te raak wat nog nie ontplof het nie. Kinders wat na die put geloop het om water te gaan haal, is vermink deur landmyne of selfs gevang deur Arabiese slawerowers. Meeste van die Christen skole in Soedan is gebombardeer deur die lugmag van die Nasionale Islamitiese Front regering. By een skool in die Nubiese berge, is 19 kinders gedood en 3 vermink in slegs een lugaanval.

 

Hierdie tipe bedreigings teen die lewens, vryheid en ledemate van kinders is baie sigbaar en tasbaar. Die meer subtiele bedreigings teen ons kinders in die stede en dorpe, is nie minder gevaarlik as dié wat die Christene in Soedan in die gesig staar nie. Herken jy die gevare wat jou kind bedreig?

 

‘n Pamflet (“Talk about Children at risk”) geskryf deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) se Kinderbeskermingseenheid, het onthul dat Suid-Afrika “vinnig bekend begin raak as die primêre sekstoerisme bestemming van die wêreld, veral omdat kinderliggame volop en goedkoop is. Dit is ook algemene kennis dat hierdie land ‘n wêreldleier is in die verspreiding van MIV-VIGS.” Oorsese pedofiele besoek baie dele van Afrika op soek na jong liggame.

 

Die polisieverslag sê dat: “In 1996 is die Wet op Films en Publikasies goedgekeur, waarvolgens pornografie vir die eerste keer in die geskiedenis van die land gewettig is. Dit het dit moontlik gemaak vir kindermishandelaars, verkragters en pedofiele om al die materiaal wat hulle nodig het, in die hande te kry. Statistieke vertel die storie waar Suid-Afrikaanse Polisie rekords wys dat kinderverkragting toegeneem het ... met meer as 400%!”

 

Die polisieverslag meld verder dat: “Ondersoeke onder oortreders wat kinders seksueel misbruik het, onthul dat almal kinderpornografie gebruik het.”

 

Dit is natuurlik presies waarteen Africa Christian Action gewaarsku het in hul voorleggings en verklarings voor die Parlementêre subkomitee wat die Wet op Films en Publikasies in 1995 en 1996 opgestel het. Pornografie speel ‘n aansienlike rol in die voorkoms van verkragting en kindermishandeling. Pornografie is die teorie – verkragting is die praktyk. Pornografie is ‘n handboek vir verkragting en kindermishandeling.

 

Die tragiese gevolg van die SA regering se wettiging van die uitbuitende pornografie bedryf word gelys deur die SAPD se Kinderbeskermingseenheid: ‘Die kommersiële eksploitasie van kinders sluit in ... verkragting, moord, ontvoering, omkopery, vals huwelike ... slawearbeid, bruide per posbestelling...” “Een uit elke twaalf prostitute is jonger as 17...” Hierdie grootskaalse seksuele uitbuiting van kinders floreer as gevolg van “korrupsie en onderduimsheid, die gebrek aan of onvoldoende wetgewing, swak wetstoepassing en die beperkte gevoeligmaking van diegene wat die wet toepas vir die nadelige impak op kinders ... en regeringsamptenare wat skuldig mag wees, soms onbewustelik, deur onverskilligheid en onkunde...”

 

‘n Artikel in die Cape Argus (24/7/00), “Trail of Abused Kids as Sex Suspect Stalks Cape,” doen op ‘n nugtere manier verslag dat die 50-jarige pedofiel wat ‘n “walglike spoor van kindermishandeling” agter hom gelaat het, pornografie gebruik het om sy slagoffers in sy kamer in te lok en om hulle te desensifiseer vir sy perversies.

 

Die Nasionale Instituut vir Misdaadvoorkoming en Rehabilitasie van Oortreders (NIMRO) skat dat daar 380 000 verkragtingsake per jaar in Suid-Afrika is. Tog soos die beraming van verkragting syfers gestyg het, het die syfers vir skuldigbevindings van verkragters gedaal. Minder as 7% van aangemelde verkragters word skuldig bevind! Die misdaadsituasie het so drasties agteruitgegaan, dat die regering die polisie nou al jare lank verbied om enige aktuele statistieke oor die voorkoms van misdaad bekend te maak. Slegs voortdurende verontwaardiging en openbare druk het die regering gedwing om weer misdaad statistieke beskikbaar te stel. Die statistieke wat nou bekend gemaak word, word algemeen aanvaar om onvolledig, selektief en gedokter te wees, sodat baie van die brutale werklikheid verdoesel word.

 

“Omdat die oordeel oor ‘n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen.” Prediker 8:11

 

Ons moeders, susters, vroue en dogters is kosbaar en hulle verdien om gerespekteer en beskerm te word. Enige ware man behoort gewillig te wees om enige iets te doen, selfs sy eie lewe te gee, om sy moeder, suster, vrou of dogter te beskerm.

 

So waarom is ons samelewing skuldig aan sulke skandelike mishandeling, uitbuiting en geweld teen vroue? Dit is moeilik om nie sinies te wees wanneer ons regering praat oor “vroueregte” en 9 Augustus verklaar tot “Nasionale Vrouedag” nie. Dit is hulle wettiging van die uitbuitende pornografie industrie wat gelei het tot die ontploffing in die mishandeling, verkragting en geweld teen vroue en kinders.

 

Terwyl die pornograwe besig is om brandstof te gooi op die vure van geweld teen vroue en kinders, is ‘n Wetsontwerp deur die parlement aanvaar wat vroue nog meer kwesbaar vir verkragting en moord gaan maak indien dit as wet aanvaar word. Indien dit aanvaar en toegepas word, sal die nuwe voorgestelde Wet op die Beheer van Vuurwapens effektiewelik die groot meerderheid van burgers die reg ontsê om ‘n vuurwapen vir selfverdediging te koop, te besit of te dra. Die Wetsontwerp sal in werklikheid die basiese mensereg op selfverdediging ignoreer en dit ‘n voorreg maak vir ‘n selektiewe minderheid (soos regeringsamptenare)! Mens hoef nie ‘n genie te wees om in te sien dat misdadigers ongewapende slagoffers verkies nie. Met tussen 4 tot 9 miljoen onwettige vuurwapens in Suid-Afrika, lyk dit oneties om die wetsgehoorsame burgers, wat potensiële slagoffers van misdaad is, te ontwapen.

 

Nietemin word Dr. Van As, van die Rooi Kruis Kinderhospitaal in Kaapstad aangehaal in die Cape Argus (17/8/2000) waar hy ‘n beroep doen op “strenger wapen wette.” Hy het verskeie hartverskeurende verhale vertel van kinders wat gewond en selfs vermink is in kruisvure tussen bendes. Tydens verdere ondersoek, het ek egter uitgevind dat slegs vier pasiënte per maand in die Rooi Kruis Hospitaal opgeneem word met skietwonde, en byna almal daarvan was as gevolg van onwettige wapens in die hande van bendelede. Sommige van hierdie pasiënte was sélf bendelede.

Dit is net nie logies om die gelisensieerde vuurwapeneienaars te ontwapen terwyl hulle nie eens die probleem is nie. Verdere ondersoek het getoon dat die oorgrote meerderheid van ongevalle wat in kinderhospitale opgeneem is, was vir al ongelukke (2338 gevalle in die laaste jaar), motorongelukke (1030), verbranding (532), aanranding met stomp of skerp voorwerpe (208), en vergiftiging (744). Selfs hondebyte (91) was meer as die skietwonde (50).

 

Sommige mense gebruik vuurwapens vir bose doelwitte, maar veel meer mense gebruik vuurwapens vir die doel van verdediging en om te keer dat misdade gepleeg word.

Baie meer kinders sterf jaarliks weens fietsongelukke, motorongelukke en verdrinking, as in skietvoorvalle. Kinders se kanse om in ‘n motorongeluk te sterf is 1450% meer as om as gevolg van ‘n vuurwapen te sterf. Moet ons dan motorvoertuie verbied? Nee, die oplossing tot die vreeslike slagtings op die paaie is nie om motorvoertuie te verbied nie, maar om die veiligheidskenmerke in die voertuie te verbeter, om die bestuurder op te lei en om dronkbestuur of roekelose bestuur swaar te straf. Soos met motorvoertuie, sou dit nie reg wees om almal se vryheid weg te vat oor die kriminele aktiwiteite of agtelosigheid van sommiges nie.

 

Daar sterf jaarliks baie meer mense as gevolg van mediese wanpraktyke as van vuurwapens. Die Amerikaanse Mediese Assosiasie erken dat 93 000 pasiënte jaarliks sterf as gevolg van mediese wanpraktyke deur dokters. ‘n Verdere 110 000 pasiënte sterf as gevolg van onvoorsiene reaksies op voorgeskrewe medisyne. Ons kan ook die aantal babas in berekening bring wat deur dokters tydens aborsies gedood word. (Ongeveer 50 000 babas word elke jaar in Suid-Afrika alleen, deur aborsie vermoor – wettiglik – met belastingbetalers se geld). In die lig daarvan dat dokters jaarliks meer mense doodmaak as wat vuurwapens doen, lyk dit baie skynheilig vir ‘n mediese dokter om ‘n koue lewelose metaal voorwerp, ‘n stuk gereedskap, te blameer vir die bose dade van sommige mense.

 

Ons herken egter dat dokters baie meer lewens red as wat hulle neem en dit is presies dieselfde vir motorvoertuie en vuurwapens. Die vervoerwese bring lewegewende kos en medisyne aan die wat dit die nodigste het, dit bring pasiënte na hospitale waar hulle behandel kan word. En elke dag word tallose misdade voorkom, honderde potensiële slagoffers beskerm, en baie tragedies afgeweer deur gewapende burgers. Gewapende burgers red lewens en ouers moet voorbereid wees om hul kinders teen alle bedreigings te beskerm. Dit is krimineel om in te meng in ‘n vader se plig om sy kinders te beskerm.

 

Daar is ander baie meer subtiele bedreigings teen ons kinders. Die teorie van Evolusie word gereeld deur films, in sommige kinderboeke en in die staatskole se handboeke gepropageer. Evolusie is ‘n poging om God met terugwerkende effek te aborteer. Evolusie vernietig alle betekenis, doel, rigting, geregtigheid en hoop in die lewe: “Jy kom van niks, jy is nêrens heen op pad nie, die lewe is sonder betekenis!”

 

Die Bybel sê: “Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.” Psalm 14:1

 

Sekulêr Humanistiese onderwys poog om God dood te maak deur Hom uit die klaskamer en uit die denke van die volgende geslag, uit te roei. Deur die Bybel as die basis van alle kennis te elimineer, verwyder humaniste die hele basis van waarheid. Hulle verhinder die enigste objektiewe standaard waarteen die werklikheid geëvalueer kan word.

“Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.” Kolossense 2:8

 

Daar is onlangs berig dat die Suid-Afrikaanse Ministerie van Onderwys erken het dat hulle duur uitkomsgebaseerde Onderrig Kurrikulum 2005 ‘n “mislukking” was en “geskrap” gaan word. In ‘n amptelike brief aan elke skool in die land, het die Minister van Onderwys gekla oor die gewoonte van te veel onderwysers wat laat by die skool aankom en weer vroeg vertrek om na sjebeens en bordele te gaan, en dan baie keer dronk terug keer of selfs glad nie terug keer nie! Die Minister van Onderwys het ook gewaarsku teen “die algemene praktyk” van onderwysers om kinders te dwing om met hulle seks te hê! Dit was “laag” en “’n misbruik van outoriteit” het hy beweer! Dat hierdie kindermishandeling algemeen was in staatskole, was ‘n vreeslike aanklag, maar dat die Departement van Onderwys nie hierdie verkragters en kindermishandelaars ontslaan en vervolg het nie was, om die minste te sê, selfs meer skokkend.

 

Teen die tyd wat die gemiddelde kind matrikuleer, sou hy of sy 15 000 ure in die skool spandeer het. Watter waardes en wêreldbeeld sal hy of sy geleer het gedurende die tyd?

 

Laat jy toe dat jou kind potensiële politieke speelklei word in die hande van sosiale manipuleerders in hulle uitkomsgebaseerde onderwys eksperimente? Jy kan ‘n deel van die taak van die opvoeding van jou kinders delegeer, maar nie die verantwoordelikheid daarvan nie.

 

Byna 500 jaar gelede het die groot Duitse hervormer Martin Luther gewaarsku: “Ek is baie bekommerd dat skole blyk om wye poorte tot die hel te wees, behalwe as hulle ywerig werk om die Heilige Skrifte te verduidelik, en dit op die harte van die jeug te graveer. Ek beveel aan dat niemand hulle kind plaas waar die Skrifte nie oorheersend regeer nie. Elke instelling waarin mense nie konstant besig gehou word met die Woord van God nie, moet korrup word.”

 

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.