Home
BYBELSE BEGINSELS VIR ALLEDAAGSE KWESSIES PDF Print E-mail

ABORSIE

Psalm 139:13-16; Exodus 20:13;21:21-24; Spreuke 6:17; Jesaja 44:24; Jeremia 1:5; Lukas 1:41-44; Spreuke 24:11; 31:8; Psalm 127:3; Deuteronómium 14:16; Matthéüs 18:14

 

DOODSTRAF

Exodus 21:12-16; Génesis 9:6; Levítikus 24:17; Númeri 35:33; Handelinge 25:10-12; Romeine 13:4; Spreuke 21:15

 

KINDERMISHANDELING

Levítikus 18:21; Matthéüs 10:14; 18:5,6,10; 25:35-40; Deuteronómium 6:7-21; Psalm 127:3

 

MISDAAD

Exodus 22:1-6; Levítikus 5:6-8; Númeri 5:6-8; Prediker 8:11; 1 Petrus 2:13,14

 

SKULDE & TEKORTE

Spreuke 22:7; Psalm 37:21; Romeine 13:8; Deuteronómium 28:43,44

 

ONDERWYS

Kolossense 2:8; Spreuke 22:6; 2 Timótheüs 2:15; 3:16,17; Matthéüs 28:19; Romeine 12:2; Psalm 111:10; Jesaja 18:20; Psalm 78:3-7; Deuteronómium 6:2,4-7; Deuteronómium 11:19; Efésiërs 6:4

 

EVOLUSIE

Génesis 1:1; Johannes 1:1; Hebreërs 1:2; 11:3; Kolossense 1:16,17; Romeine 1:18-25; Psalm 14:1; 19:1; 2 Petrus 3:3-5

 

GESINNE

Génesis 2:24; Matthéüs 19:5; Efésiërs 5:33; 1 Timótheüs 5:8; Exodus 20:12; 2 Korinthiërs 12:14

 

DOBBEL

Exodus 20:17; 1 Thessalonicense 4:5; Matthéüs 16:26; Kolossense 3:4,5; Efésiërs 5:5; Spreuke 21:25,26

 

TUISONDERRIG

Spreuke 22:6; Deuteronómium 6:6-9; Efésiërs 6:4; Deuteronómium 11:18-21; 1 Timótheüs 4:12

 

HOMOSEKSUALITEIT EN PERVERSIE

Génesis 19:4-24; Levítikus 20:13; Romeine 1:24-32; 1 Korinthiërs 6:9,10; Deuteronómium 22:5; Levítikus 18:22; Hebreërs 13:4; Judas 7

 

HUMANISME

Romeine 1:22-25; Psalm 14:1; 2 Timótheüs 3:1-5; Galásiërs 1:10; 2 Petrus 2:1

 

INFLASIE

Levítikus 19:35,36; Jesaja 1:22-25; Deuteronómium 25:13-16; Eségiël 22:18-22; Spreuke 11:1; 20:10; Amos 8:5-7

 

GEREGTIGHEID

Jesaja 33:22; Deuteronómium 16:18,19; Spreuke 14:34; 17:15; 23:10; 24:23-25; Amos 5:21-24

 

DIE SLUIT VAN VERBONDE MET VYANDE VAN GOD

2 Kronieke 19:2; Jesaja 5:20-24; 28:15-18; Psalm 108:13

 

NASIONALE VERDEDIGING

Nehemía 4:13-23; Psalm 144:1,2; Prediker 3:1-8; Númeri 1:2-3; Rigters 3:2; Deuteronómium 28:1,7; Levítikus 26:14-17

 

PORNOGRAFIE

Efésiërs 5:3-7; Eségiël 23:14-20; Matthéüs 5:27-30; Galásiërs 5:19-21; Lukas 17:1-3; Jakobus 1:15; Psalm 101:3; Kolossense 3:5-10; Romeine 1:23-28; Hebreërs 13:4

 

GODSDIENSVRYHEID

Handelinge 4:19; Johannes 1:11,12; Markus 10:17-22; 2 Korinthiërs 3:17; 1 Petrus 2:16; Galásiërs 5:1,13; Handelinge 5:29; Johannes 8:32-36

 

SATANISME

Exodus 20:3; Deuteronómium 18:9-13; Openbaring 9:20; 13:4; 14:9-11

 

GESLAGSVOORLIGTING EN WAARDEMANUPILASIE

1 Petrus 1:16; Efésiërs 5:1-6; Exodus 20:14

 

SONDAG HEILIGING, DIE ONDERHOUDING VAN DIE HERE SE DAG

Exodus 20:8-10; Jesaja 58:13-14; Levítikus 19:30; Exodus 34:21; Deuteronómium 5:12-15; Jesaja 56:2; Nehemía 13:15; Jeremia 17:27; Eségiël 20:13; 22:8; Handelinge 20:7; Openbaring 1:10

 

BELASTING

Exodus 20:15-17; 30:14,15; 1 Samuel 8:10-18; 1 Konings 21:3; Esra 7:24

 

TELEVISIE

Romeine 12:2; 2 Johannes 10, Judas 4, Deuteronómium 13:3,4; Psalm 1:1-3; Matthéüs 5:29; 6:22; Filippense 4:8; Romeine 1:28; 8:7; Psalm 94:11; Spreuke 15:26

 

VERENIGDE NASIES & WêRELD VREDE

Psalm 127:1; Jesaja 2:2-4; 56:7; 59:13-15; Openbaring 18:4; Psalm 2; Jeremia 6:14; 8:11; 1 Thessalonicense 5:3; 2 Petrus 2:19; Jeremia 17:5; Psalm 146:3

 

TOWERKUNS & BYGELOOF

Deuteronómium 18:9-13; Exodus 22:18; Levítikus 19:28-31; 20:6; 1 Samuel 15:23; 1 Kronieke 10:13; Jesaja 8:19; Miga 5:12; Galásiërs 5:20

 

 

Die boonste artikel is geneem uit die Bybelse Beginsels vir Afrika boek, geskryf deur

dr. Peter Hammond.

 

 

 

Om meer te sien oor die oorspronklike Engelse weergawe, Biblical Principles for Africa, klik hier.

 

Albei boeke kan verkry word vanaf:

 

Christian Liberty Books

Hulpbronne vir Hervorming en Herlewing

Posbus 358 Howard Place 7450 Pinelands, Kaapstad, Suid-Afrika

Tel: 021 689 7478 Faks: 086 551 7490

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.christianlibertybooks.co.za

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.