Home
GEDAGTES, MORELE WAARDES en ROLPRENTE PDF Print E-mail

Vir die meeste jongmense is rolprente ‘n groter werklikheid as die werklikheid self. Films wys jou wat om te doen, hoe en wanneer om dit te doen; hoekom jy dit moet doen, en sê dan sommer ook nog hoe jy daaroor moet voel!

 

Wees ingelig! Onderskei! Elke keer wanneer jy ’n fliekkaartjie koop of ’n video koop of huur, stém jy   inderwaarheid. Maak seker dat jy in gesinsvriendelike, Godvererende beeldmateriaal belê.

 

- "Wie die media beheer, beheer die kultuur." Dr. Ted Baehr.

- "Wie die woord definieer, definieer die wêreld." John Locke.

- "Die pen is magtiger as die swaard." William Shakespeare.

 

Die gemiddelde kind kyk tussen 15,000 en 30,000 uur na televisie in gemiddelde huishoudings, voordat hy of sy die skool verlaat! (Nielsen Medianavorsing 1995). Gedurende dieselfde tydperk sal die gemiddelde kind ongeveer 11,000 tot 16,000 uur op skool spandeer met minder as 2000 uur gehalte-interaksietyd met hul ouers ("The Media Wise Family" deur Dr. Ted Baehr). Baie kinders spandeer reeds voor sesjarige ouderdom meer ure voor die televisie as wat hulle in hul hele lewe met hul pa’s sal spandeer.

 

Inligting en gedrag word deur onderwysers aan kinders oorgedra, en die kinders word dan beloon vir die akkurate terugvoer van sodanige informasie en/of gedrag. Televisie dra ook gedrag oor, maar herhaal en vergoed in ’n veel groter mate as wat ouers of onderwysers ooit kan. Die rede? Televisie neem meer tyd in beslag, meer informasie per minuut word weergegee en boonop is dit opwindend, vermaaklik en boeiend. Vraag is: Wat bied films en TV aan?

 

Weet Jy Waarna Jou Kind Kyk?

In ’n huishouding met ‘n TV het die gemiddelde kind - teen die tyd dat hy of sy die skool verlaat - ongeveer tussen 800,000 en 1,5 miljoen geweldsmisdade gesien (wat 192,000 tot 360,000 moorde insluit) op TV (US News & World Report, 15 April 1996).

 

Die gemiddelde kind wat TV kyk het tussen 240,000 en 480,000 seksuele dade of seksverwante dade gesien, teen die tyd dat hy/sy 17 jaar oud is. (Tonele soos soen, troeteling, voorspel en geslagsgemeenskap. Dit sluit nie seks of seksverwante dade in wat in enige ander mediavorm belig word nie). Voorhuwelikse seks en owerspel op TV oorskadu huwelikseks met agt teen een (Media Navorsingsentrum). Selde, indien ooit, word gewys hoe media-karakters die gevolge van hul dade moet dra. Die heldin raak selde swanger en die owerspeliges kry selde herpes, gonorree, sifilis, VIGS, of enige ander seksueel-oordraagbare siekte.

 

Uitbuitende Moraliteit

Dr. Ted Baehr het in "The Media-Wise Family" sommige van die tragiese gevolge van hierdie onverantwoordelike en uitbuitende immoraliteitsdieet en geweld gedokumenteer:

 

Eric Smith (13) wat lief was vir Stephen King-verhale en wat gruwelike gevegsflieks gekyk het, het die vier jaar oue Derick Robie in die bos ingelok, sy kop met klippe pap gekap en die dooie seuntjie gesodomiseer.

 

Scott Edward May, ’n sewentienjarige wat ’n obsessie met gevegsflieks, die okkulte en "heavy metal-musiek" gehad het, het ’n meisie op hul heel eerste afspraak aangeval. Toe sy haar oë vir die goeie-nag-soen toemaak, het hy haar met ’n skerp voorwerp gesteek, net soos in die fliek, "The Cutting Edge", wat hulle pas gesien het. May het aan die polisie gesê dat hy sedert sy kinderjare ’n drang gehad het om iemand dood te maak. "Ek hou baie van messe…ek gaan fliek baie. Baie mense word in films met messe gesteek. Ek het regtig baie van Texas Chainsaw Massacre gehou. Baie mense is in die fliek met messe gesteek."

 

Vyftienjarige Jason Lewis het sy ouers vermoor. Die polisie het uitgevind dat hy satan aanbid en, saam met vriende, ’n plan geformuleer het om al hul ouers te vermoor en om die landswye moordjol van Oliver Stone en "Natural Born Killers" na te boots. Nadat hy gearresteer is vir die moord op ‘n twee-en-tagtigjarige ou man, het Christopher Smith (18) vir die TV geskree: "I’m a natural born killer!"

 

- natuurlik die woorde van akteur Woody Harrelson in die fliek "Natural Born Killers."

 

Invloed van Films

In dieselfde week as wat die fliek "Silence of the Lambs" die toekenning as die beste film gewen het, het ’n jongman sy gestremde ma onthoof en geskree: "I’m Hannibal, the Cannibal!" toe hy weggelei is deur die polisie (Associated Press, 26 Maart 1993).

 

Nadat ’n dertienjarige seun "Jungle Fever" gekyk het, het hy sy agtjarige niggie verkrag. Dr. Robert Kubey het in sy "Media Use and its Implications" genoem dat die hoofboodskap van die media die volgende is: Materialisme; Vir alles is daar ’n kitsoplossing; Jonk is beter; Geweld is aanvaarbaar; Seks is net buite die huwelik genotvol; Geloof is onaanvaarbaar. Navorsing het aangetoon dat persone ouer as 40 ongeveer ses flieks per jaar gaan kyk (meestal gesinsflieks). Tieners, daarenteen, gaan kyk gemiddeld na 50 flieks per jaar en 80% daarvan het ’n ouderdomsbeperking.

 

Tieners kyk boonop na nog 50 flieks op video (Teenage Research Institute, Wheaton, IL). Dit sluit nie uitsendings op televisie, videospeletjies, rekenaarspeletjies, CD’s, strokiesprente, tydskrifte of die Internet in nie. Musiektelevisie (MTV), by sommige huise per sateliet beskikbaar, is by verreweg die slegste media vir tieners. MTV saai gemiddeld 1500 seksuele tonele, of verwysings na seksuele dade, per uur, uit! (US NEWS and World Report).

 

Films met Geweld

Die einste Ted Turner van CNN, het verklaar: "…alles waaraan ons bloodgestel word beinvloed ons… Daardie geweldadige films beinvloed ons, en die TV programme beinvloed ons. Hoe swakker jou familie is, hoe meer sal dit julle beinvloed… Die probleem met families in ons stede is katastrofies, maar as jy geweldadige programme voor mense sit wat nie baie liefde in hule lewens ontvang het nie, en wie in elke geval kwaad is, is dit baie eenders as om brandstof op 'n vuur te gooi." (Los Angeles Times, 3/4/1994).

 

Invloed van die Massamedia

Meer as 3,000 psigiatriese, psigologiese, mediese, pediatriese en sosiologiese studies het die uitwerking van die massamedia op gedrag bestudeer. Die invloed van die massamedia in verband met geweldige gedrag, is nou so deeglik gedokumenteer, dat dit onweerspreekbaar is. (Media Wise Family).

 

Dit is baie traumaties vir jong kinders om aan seks blootgestel te word deur eksplisiete tydskrifte, flieks of videos. Die instroming van pornografiese materiaal in Suid-Afrika hou nou verband met die toename van seksuele misdaad in die land - wat verkragting insluit. Een regter wat op meer as 1000 seksuele kindermishandelingsake moes uitspraak lewer, het bevind dat almal, behalwe een, die gebruik van pornografie ingesluit het. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat pornografie die verleidingsproses aangeblaas, aangehelp en tot molestering aanleiding gegee het. ("Report on the Use of Pornography by Sexual Offenders," Report to the Federal Department of Justice, Canada).

 

Sónder pornografie sou die molestering nie plaasgevind het of uitgevoer kon word nie.

 

Die verband tussen pornografie en prostitusie is ook al herhaaldelik bewys. ("Youth Prostitution in Child Sex Rings" Report). In Suid-Afrika, egter, het slegs die ACDP teen alle vorme van pornografie gestem.

 

Kruheid

Soos Marilyn Monroe gemymer het: "Hollywood is ’n plek waar hulle jou $10,000 sal betaal vir ‘n soen en vyftig sent vir jou siel!" Gregory Peck het gesê: "Oor die algemeen was my karakters waardige en dapper mans, wie hulle pligte onverstoorbaar uitgevoer het. Vandag se helde is gister se anti-helde. Hulle is gemotiveer deur haat, gierigheid en geweld. Hulle is ongeskik, vulgêr, swak opgevoed en geensins instaat om ‘n poging aan te wend nie, want hulle is heeltemal selfsugtig en sonder moraal." (The Cognac Film Festival, 1996).

 

Waarom is so baie films vulgêr en kru? Studies het bevind dat minder as 7% van mense vloek terwyl hulle werk en slegs 12% in hulle vrye tyd. Tog wil baie Hollywood-draaiboekskrywers ons laat glo dat normale mense hierdie verskriklike vuil taal op ’n daaglikse basis in daaglikse gesprekke gebruik. Die bekende marxsistiese professor, Marcuse van Sorbonne, het vuil taal as ’n wapen teen die bourgeoisie van die tyd gepropageer. Hy het ook die meeste van die prominente en bekende kommunistiese rewolusionêres van ons tyd geïnspireer. Selfs Jane Fonda het onder hom studeer (Media-Wise Family).

 

Onbetroubaar

Daar kan nie slegs op ouderdomsbeperkings staatgemaak word om kinders te beskerm nie. Selfs die "alle ouderdomme"-gesinsflieks kan ’n antichristelike boodskap bevat. In ’n blatante verdraaiing van die geskiedenis, het Disney die storie van Pocahontas só geplooi dat dit die "Nuwe Era-heidendom" bevorder word.

 

Die rede waarom Pocahontas so bekend is, is omdat sy die eerste Indiaan is wat haar tot die Christendom bekeer het, en in Noord-Amerika gedoop is. Nie dat enigiemand dit kan sê wanneer hulle die Disney-film sien nie. Baie Disney-tekenprente is vol heksery, duiwels, waarsêers,   toordery, geeste en kabouters, maar daar word feitlik niks van God genoem nie. As daar sprake is van gebed, dan is dit nie tot God nie, maar tot ’n "wish upon a star!"

 

Wat is die Oplossing?

Maak die Skerm Skoon!

Dit is belangrik dat ons sal besef dat immorele, gewelddadige, okkulte en heidense films, videos, TV-films, tydskrifte en rekenaarspeletjies ’n ernstige bedreiging vir die ontwikkeling van ons kinders inhou.

"En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer." Efésiërs 5:11

 

Doen opleeswerk oor Bybelse kwessies en die werklike geskiedenis, sodat jy die misleiding in die media sal herken. Lees: "The Media-Wise Family" deur Dr. Ted Baehr. Skryf ook in op die "Movieguide", 2510-G Las Posas Road 502, Camarillo, CA93010 USA. Besoek www.movieguide.org                                               

"Pas op dat niemand julle as ’n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mens, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie." Kolossense 2:8

 

Kry video-dokumentêre films wat jou familie, vriende en gemeente sal bewus maak van die vele gevare wat baie films inhou: "Hollywood vs Religion"; "Learn to discern"; "Hells Bells"; "The Media-Wise Family" en "Death by Entertainment".

 

"En hulle moet My volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is." Eségiël 44:23

 

Kies wat jy kyk. Neem beheer oor dit wat jou kinders se gedagtes vul en vorm. Herontdek die vreugde van ’n goeie boek. Kry weer jou prioriteite in orde. Skuif films en videos laer af op die aktiwiteitslys - ná oefening, stap, lofprysing, kameraadskap, evangelisasie en diens.

 

"En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer." Efésiërs 5:11

 

Weier om jou tyd of geld op immorele, antichristelike films te vermors, maar kies eerder om te kyk na goeie gehalte films wat God eer - soos "Ben Hur", "The Robe", "The Ten Commandments", "Chariots of Fire", "The Prince Of Egypt", "Gods and Generals." "Faith Like Potatoes", "Hansie", "Khumbula", "Fireproof" and "Courageous".

"Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is - watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit." Filippense 4:8

 

Bid vir wysheid (Jakobus 1:5) en onderskeiding (Spreuke 3:21). Leer om krities te dink. Leer jou kinders Goddelike onderskeidingsvermoë. Bespreek die film, karakters en boodskap in die lig van die Skrif:

Wie is die held?

Wie is die skurk?

Wat is die basiese boodskap van die film?

Hoe word die familie uitgebeeld?

Hoe word die Kerk uitgebeeld?

Hoe word liefde uitgebeeld?

Hoe waar is die film?

Hoe word konflik in die film gehanteer en opgelos?

Wat is die wêreldbeskouing in die film?

Sal dit jou verleë laat voel om die film in jou ouers, jou kinders, of Jesus se teenwoordigheid te kyk?

Wat sou jy anders doen as jy die hoofkarakter was?

 

"Gee dus aan U kneg ‘n opmerksame hart…om tussen goed en kwaad te onderskei…" 1 Konings 3:9

 

Neem standpunt in ten gunste van vermaak wat God vereer en maak jou stem dik teen Godslastering, afbrekende en eksplisiete produksies. Skryf aan of skakel die vervaardiger, regisseurs en draaiboekskrywers van films, sowel as TV-produksies (Fliekgidse publiseer gewoonlik hierdie besonderhede saam met die filmgegewens). Maak seker dat jy die goeie aspekte prys, maar die slegte aspekte aan die kaak stel en kapsie daarteen maak.

 

"Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?" Psalm 94:16

 

Wees ingelig. Wees oordeelkundig. Elke keer wat jy ‘n fliekkaartjie koop, ‘n film koop of huur, gee jy jou stem. Maak seker dat jy slegs op familievriendelike en Goderende films jou geld spandeer.

 

"Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse." Efésiërs 5:15-16

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.