Home
Jesus - Die Grootste Geskenk van Alle Tye PDF Print E-mail

"Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het." Johannes 4:10

 

Die vader van massa motorproduksie, Henry Ford, het gesê dat die suksesvolste persoon die een is wat die grootste behoefte op die beste manier bevredig.

 

Daar is geen twyfel dat Jesus Christus steeds die mees invloedryke Persoon is wat ooit gelewe het nie. Juis omdat Hy die grootste offer gebring het om daardeur die grootste behoefte van die meeste mense te bevredig.

 

"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." Johannes 3:16

 

Ons was dood in ons oortredinge en sonde, en Jesus het gekom dat ons Lewe in oorvloed kan hê: "…maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here." Romeine 6:23

 

Ons het lewe, liefde en lig nodig. "Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê." Johannes 10:10

 

Jesus Het So Baie Gegee

Ons wat Jesus Christus as Heer en Verlosser - die grootste geskenk ooit - aanvaar het, kan elke dag nadink oor wat Hy vir ons gedoen het:

 

Ons het vergifnis en bevryding van sonde nodig. Hy het Sy Heilige Gees gestuur om ons te bemagtig om volgens Sy Wil te leef (Romeine 8:1-12).

 

Ons was dood in ons sonde, en Jesus Christus het gekom sodat ons lewe mag hê en lewe in oorvloed. Jesus Christus gee ons ons geestelike lewe, ewige lewe en oorvloedige lewe. Ons benodig genade – onverdiende guns – en dit is in Jesus Christus wat ons die genade vind wat ons so dringend benodig. "Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie." Efésiërs 2: 8-9

 

Ons is verlore, en Hy is die Goeie Herder wat ons die weg wys. Ons is dikwels verward en word mislei, maar Hy is die Waarheid.

 

"…En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak." Johannes 8:32

 

"As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees." Johannes 8:36

 

"Hy wat selfs Sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?" Romeine 8:32

 

Skat Ons dié Geskenk na Waarde?

Per definisie is ’n geskenk iets wat ons nie verdien nie, maar wat ons deur iemand anders se vrygewigheid ontvang. ’n Geskenk word waardeer op grond van wie die gewer is, of die waarde wat aan die geskenk geheg word. Indien jy ’n geskenk van die koningin van Engeland kry, sal jy dit hoogs waarskynlik ontsettend waardeer. As ’n staatshoof aan jou ’n toekenning gee sal jy seker met ander daaroor praat en die item prominent vertoon.

 

Stel jou vir ’n oomblik voor dat jy in ’n geregshof is en ’n boete moet betaal wat veel meer as ’n leeftyd se inkomste beloop. Stel jou voor iemand anders betaal jou boete namens jou en jy word kwytgeskeld. Sal jy dankbaar wees? Hoe sal jy jou dankbaarheid toon? Indien daardie persoon jou sou vra om iets te doen, sal jy dit nie onmiddellik doen nie?

 

Jesus het gesê: "… As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak." Johannes 14:23

 

Ons Skepper God het al Sy Gawes op jou uitgestort: Jou lewe, jou talente; elke oomblik van elke dag; elke asemteug en elke straaltjie sonskyn - alles is ’n gawe uit die hand van ons Skepper. Die prag van sy Aarde. Die wonder van sy Skepping. Ons troeteldiere. Ons vriende en familieverhoudings. Het jy jou Skepper bedank vir al die geskenke van lewe en gesondheid?

 

Het jy God altyd lief met jou hele hart, siel, verstand en krag?

Het jy jou buurman lief soos jouself?

Kom jy altyd God se Gebooie na?

Het jy ooit ’n leuen vertel?

Het jy al ooit iets geneem wat nie aan jou behoort nie?

Het jy al ooit versuim om iets terug te gee wat jy net geleen het?

Het jy al ooit egbreuk gepleeg? (Die Here Jesus Christus het gesê dat as jy kyk met wellus, dan is jy in jou hart aan egbreuk skuldig).

Het jy al ooit iemand vermoor? (Ons Here Jesus Christus het geleer dat as ons haat teenoor ons buurman het, dan pleeg ons moord in ons harte).

Het jy al ooit geskinder en sleg gepraat van ander, of vals getuienis teenoor iemand gelewer?

Het jy al ooit iets begeer, of was jy al ooit jaloers, op iemand anders se besittings of vermoëns?

Was jy nog altyd respekvol teenoor jou ouers?

Het jy nog net God alleenlik aanbid?

Het jy al ooit God se Naam ydelik gebruik?

Het jy al ooit ’n bygod van jou besittings, sport of politiek gemaak?

 

Hoe meer ons na die Tien Gebooie kyk, hoe meer besef ons dat ons die Wet van ons Heilige God verbreek het.

 

As God jou moet oordeel op die basis van die Tien Gebooie, sal jy skuldig of onskuldig wees?

 

As jy vandag moet dood neerslaan, sal jy hemel of hel toe gaan?

 

"En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel..."                                             Hebreërs 9:27

 

Ons Almagtige God het aarde toe gekom as die persoon Jesus Christus. Hy het nie net vir ons die weg gewys, die Waarheid vertel en aan ons lewe geoffer nie; maar Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

 

Jesus antwoord hom: "Ek is die weg, en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie." Johannes 14:6

 

Johannes die doper het na Jesus gewys en gesê: "...Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!"

 

Die Onbeskryflike Gawe van God aan Ons

Jesus het die volmaakte lewe geleef - wat ek en jy veronderstel was om te leef. Hy het ’n sinnelose dood gesterf, wat ons verdien het. Hy het die straf namens ons gedra. Hy het nie net ewige redding vir ons bewerk nie, maar Hy bied aan ons ook die lewe as seuns en dogters in Sy Koninkryk - seuns en dogters van die Koning van die konings en Heer van die here!

 

Het jy al vergifnis gevra en die gawe van die Ewige Lewe deur Jesus Christus ons Here ontvang?

Het jy Hom bedank vir Sy geskenke?

Leef jy vreugdevol en in dankbaarheid vir Sy onverdiende guns en Genade?

Vertel jy ander van die grootste Gawe ooit?

Van hulle wat baie ontvang het, sal baie gevra word. Jy het vrylik ontvang, gee dus ook vrylik. Maak hierdie jaar jou beste jaar ooit, deur God se gawe te aanvaar en deel van Sy familie te word, en ander uit te nooi om die grootste geskenk ooit ook te aanvaar.

 

"Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe." 2 Korinthiërs 9:15

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.