Home
Volkome Gered PDF Print E-mail

Kan ons Jesus aanvaar as Verlosser sonder om aan Hom onderdanig te wees?

 

Sou dit vir die Jode - wat slawe was in Egipte - voldoende gewees het as Moses eenvoudig net vir hulle gesê het dat hul moet aanvaar dat hulle in Yaweh volkome vryheid het, maar dat hulle in kontras hiermee tevrede moes wees om voort te leef onder die juk van slawerny? Enigiets minder as die verlossing uit die verdrukking van slawerny, sou tog onvolledig, onbevredigend en onvoldoende gewees het! God se ewige doel het vereis dat die kinders van Israel die Pasga moes oorleef, uit Egipte moes trek, die Rooi See moes deurgaan en as ’n vry volk in Die Beloofde Land gevestig moes word.

 

Die Erns van Sonde

Ons is heeltemal te gemaklik met sonde, en tog is sonde baie meer kontaminerend as die vuilste vuil; baie meer plofbaar as die plofbaarste bom, meer lewensbedreigend as ’n dodelike siekte en giftiger as enige virus!

 

Ons het twee groot probleme: Sondes en Sonde.

 

Ek het vergifnis nodig vir my sondige dade; en         verlossing van die skuldgevoel van my sondes - van dit wat ek gedoen het.

Maar ek het óók verlossing nodig van my sondige natuur; ek moet gered word van die krag van sonde - van wat ek is.

 

Gister, Vandag en tot in Ewigheid

Die Evangelie verkondig dat ons verlossing omvattend is – dit sluit die verlede, hede én die toekoms in. As ons Christene is, dan is ons gered van die straf vir ons sonde (ons dade). Ons is dus volkome vergewe.

 

Ons word ook nogsteeds gered van die krag van ons sonde (ons aard). Ons word daagliks bevry en ons sal in die toekoms bevry word van die teenwoordigheid van sonde (in die hemel). Ons is vir ewig gered.

 

Vryspraak, Heiligmaking en Verheerliking

Die Seun van God het in my plek gesterf, sodat ek gered kan word. My skuld is afgeskryf. Die regsterm "vryspraak", som die verledetyd aspek van ons redding baie goed op - asof ek nog nooit gesondig het nie!

 

Jesus Christus leef in my as my vryspraak. Hierdie teenwoordige, voortgaande dimensie van ons redding, word "heiligmaking" genoem. Dit arresteer die krag van sonde.

 

Eendag sal Jesus Christus in volle heerlikheid terugkom en Hy sal die dooies opwek. In ons nuwe, verrese liggame sal ons vry wees van die teenwoordigheid van sonde - in die Hemel. Hierdie toekoms-dimensie van ons redding staan bekend as "verheerliking".    

 

Jesus se Bloed

Jesus Christus se Bloed handel met dit wat ons gedóén het - dit reinig ons van ons sonde.

 

Die Kruis van Jesus Christus is daar vir ons, soos ons ís - dit beperk ons vermoë om te sondig.

 

Jesus se Koms sal ons neiging tot sonde - en versoeking om te sondig - finaal beëindig.

 

Indien ons dus Christene is, kan ons praat van ons redding in die verlede, die hede en ook in die toekoms:

 

Ons is gered van die straf van sonde.

Ons word gered van die krag van sonde.

En ons sal gered word van die teenwoordigheid van sonde.

 

Die Poort van die Hemel

Deur die Kruis het ons die bloed vir vergifnis van sonde; die dood vir voorsiening vir heiligheid en ’n deur na die Ewige Lewe. Die pad na die Hemel is smal en die deur daarnatoe is die Kruis.

 

"Daar is ’n pad terug na God, vanuit die donker weë van sonde, daar is ’n oop deur en jy mag in gaan, by Golgota se kruis is waar jy begin, wanneer jy as ’n sondaar na Jesus toe gaan."

 

"Ek weet van ’n fontuin waar sondes weg gewas word, ek weet van ’n plek waar nag in dag verander word. Laste word gelig, blinde oë ontvang sig. Daar is ’n wonder werkende krag in die bloed van Golgota."

 

Die kosbare bloed van Jesus reinig die gewete, spreek ons vry, verskaf skuldvergifnis en vryheid, maak heilig en gee ons die vryheid om in God se teenwoordigheid te wees en oorwinnend te leef.

 

"Hy breek die krag van gekanselleerde sonde, Hy bevry die gevangenes, Sy Bloed kan die vuilste reinig, Sy Bloed was gestort vir my."

 

Ons Opdrag

Ons word geroep tot:

 

Toegewyde dissipelskap - Volg Jesus se voorbeeld - Hy is die Weg!

Voortdurende gehoorsaamheid - Gehoorsaam Sy onderrig - Hy is die Waarheid!

Voortdurende gemeenskap - Leef in Sy liefde - Hy is die Lewe!

 

Indien ons ’n ware begrip van die sonde het, mag ons met niks minder tevrede wees as volkome redding nie. Nie bloot net verlossing van die straf vir sonde nie, maar ook oorwinning oor die mag van die sonde.

 

Israel kon nie sy roeping vervul deur in die greep van slawerny in Egipte te bly nie. Net so kan ons God nie effektief dien, indien ons steeds aan hierdie wêreld gelyk is, of steeds gebind is deur sy afgode en sondes nie.

Ons kan nie die voordele van Jesus se redding aanvaar, maar terselfdertyd Sy gesag as Heer oor ons hele lewe verwerp nie.

 

Jesus is òf Here van alles, òf geensins Here nie!

Die enigste Redder is Jesus Christus.

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.