Home
LYDING PDF Print E-mail

"Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg." 1 Petrus 2:21

 

Wanneer ons ly as gevolg van siekte, ongeregtigheid, onregverdige behandeling, frustrasie en traumatiese omstandighede, is die eerste reaksie dikwels om te vra: "Waarom? Waarom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? Waarom ly ek so?"

 

Moontlik moet ons eerder vra waarom Christus gely het. Hy was tog die enigste ware goeie, perfekte en totaal onselfsugtige persoon wat nog ooit op aarde was, en tog het Hy gely - bitterlik gely! Jesus is misverstaan, belaster, vals beskuldig en beswadder. Mense het Hom daarvan beskuldig dat Hy kranksinnig is. Hy is selfs daarvan beskuldig dat Hy van die duiwel besete is! Sommige het Hom beskuldig dat Hy ’n vraat en ’n wynsuiper is, ’n vriend van tollenaars en uitgeworpenes. Hy is daarvan beskuldig dat Hy mense aangesê het om hulle belasting te ontduik en dat hy opstande gestook het.

 

Die godsdienstige leiers het planne beraam om Hom dood te maak. Een van Sy uitgesoekte dissipels, Judas, het Hom verraai. Hy is deur Sy vriende en volgelinge verlaat - baie van Sy dissipels het geweier om Hom verder te volg. Toe Jesus gearresteer is, het al Sy dissipels Hom verlaat en weggehardloop.

 

Christus se Voorbeeld

Jesus is onregverdiglik gearresteer, onwettig verhoor en verkeerdelik veroordeel. Ons Here Jesus is gespot, beledig, gemartel en gekruisig. Christus het Self vir ons gely en vir ons die voorbeeld gestel om in Sy voetspore te volg.

 

Baie mense mag dalk onderrig oor lyding as negatief ervaar, maar dit is beslis nie negatief om mense oor die werklikhede van die dag te onderrig nie. Om te erken dat lyding onvermydelik is, is geensins negatief nie. Die Here bewaar ons nie altyd van lyding nie - Hy onderskraag ons wel tydens lyding. En ons Meester het nog nooit iets van ons verwag, wat Hy nie reeds Self deurgemaak het nie. Hy lei van vóór af - deur Sy voorbeeld.

 

Apostels se Voorbeeld

Die Apostels het die volgende in Handelinge 14:22 gesê: "Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan." Hiermee het Paulus en Barnabas Christus se volgelinge versterk en bemoedig om enduit te volhard op die geloofspad.

 

Dit is altyd ’n voorreg om vir ons Here Jesus Christus te ly. Die lyding is maar tydelik, maar die eer is ewig. Ons behoort kennis te neem van die voorbeeld van die Apostels, wat, in plaas van gerief en veiligheid tuis, gekies het om vir Hom te ly deur hulle gehoorsaamheid aan Sy Groot Opdrag.

 

Nadat hy sy lewe toegewy het aan die vestiging van kerke, is Petrus onderstebo in Rome gekruisig. Nadat Jakobus die Evangelie vreesloos verkondig het, is hy in Palestina deur Herodes onthoof. Terwyl Andreas in Griekeland die Evangelie verkondig het, is hy gekruisig, en Filippus het as martelaar in Asië gesterf nadat hy die Evangelie aan die Galasiërs gebring het. Nataniël het die Evangelie in Indië en Asië verkondig, voordat hy lewend afgeslag en toe onthoof is.

 

Thomas het dwarsoor Babilon en Indië kerke gevestig, voordat hy met ’n byl doodgekap is. Mattheus het op die brandstapel gesterf omdat hy die Evangelie in Abessinië verkondig het en Jakobus, sy jonger broer, is gekruisig terwyl hy die Evangelie in Egipte verkondig het. Judas (nie Iskariot nie) het die Woord in Sirië en Persië verkondig, voordat hy gemartel is. Simon, die Seloot, het ook in Sirië en Mesopotamië gepreek - waarna hy in Persië middeldeur gesaag is.

 

 

Mathias is tydens ’n sendinguitreik in Krim (vandag bekend as Oekraïne) gekruisig, en Johannes is na Patmos verban. (Hy was die enigste van die Apostels wat nie gemartel is nie).

 

Almal Sal Ly

"En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word" 2 Timóthéüs 3:12. Nie sommige nie. Nie die meeste nie. Nie baie nie. Almal! En hier staan ook nie "kan" vervolg word nie, maar "sal" vervolg word.

 

Egte Geloof

Wat is dus die doel van lyding in die Christen se lewe? Die Apostel Petrus het geskryf: "Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus." 1 Petrus 1:6-7

 

Jakobus bemoedig ons met die woorde: "Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie." Jakobus 1: 2-4

 

Streef na Suiwerheid

Lyding suiwer ons en berei ons voor vir spesiale diens. Al die groot Godsmanne het groot lyding verduur, terwyl God hulle gesuiwer en vir Sy diens voorberei het. Josef was twaalf jaar in ballingskap en slawerny, voordat hy die goewerneur van Egipte geword het. Moses het veertig jaar in die woestyn deurgebring, voordat hy Israel na vryheid gelei het. Dawid was ’n vlugteling wat voëlvry verklaar is, voordat hy die koning van Israel geword het. Die Bybel is vol voorbeelde van bekende gelowiges wat vir hul Heer en Meester moes ly. Daar is nie ’n kortpad na volwassenheid nie. "En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is." Romeine 8:28

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.