Home
KEER TERUG! PDF Print E-mail

Frustrasie en ontevredenheid is gewoonlik die eerste tekens van iemand wat van die geloof afgedwaal het. Dit maak nie saak hoe diep dit weggesteek word nie, daar is tog die moedelose erkenning dat jy die oorvloedige lewe in Christus misloop. Daar is ook die ongemaklike besef dat jy Christus se liefde verwerp.

 

As iemand wat Sy geloof versaak het, is jy diep bewus daarvan dat jy uit voeling is met God, en dat die verhouding met God wat eens so kosbaar was, ten einde geloop het. Jy begin wonder of daardie vreugde van ’n innige gemeenskap met God en die vertroue dat jy in die middelpunt van God se Wil is, ooit weer ervaar sal word. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, die wete dat alles ten goede meewerk vir hulle wat glo, en die vervulling wat jy ervaar omdat jy weet dat jy in kontak is met die lewende God, is net nie meer daar nie.

 

Wat het Gebeur?

Hoe kan enige iemand wat God se perfekte Wil ervaar het, ooit weer tevrede wees met tweede beste? Wat op aarde het veroorsaak dat jy moed opgegee het? Wat het veroorsaak dat jy afvallig geraak het en tevrede is met dit wat die wêreld bied?

 

Was dit die openbare mening, groepsdruk of sosiale verwerping wat dit veroorsaak het? Was dit vir jou té moeilik en die vereistes net té hoog? Was die opposisie té sterk, of was die versoeking net eenvoudig té groot?

 

Waarom is jy tevrede met minder as God se beste vir jou?

 

Geestelike Stryd

Dit is so tragies dat daar in die geestelike stryd (Efesiërs 6: 10-18) van die Christendom soveel ongevalle is. Dit is waarom Jesus ons geleer het om in Sy voetspore te volg (1 Petrus 2:21) - omdat die duiwel se landmyne nooit in die middel van God se pad gevind sal word nie (Jesaja 35: 8-10). Solank as wat ons in God se volmaakte Wil beweeg, sal ons die storms van die lewe kan trotseer en die aanvalle suksesvol kan teenstaan (Matthéüs 7:24-27). Dit is juis op grond van die werklike gevaar wat die vyand inhou (1 Petrus 5:8) dat die Woord van God ons aanspoor om die volle wapenrusting van God aan te trek.

 

Jesus waarsku ons dat dié wat die Evangelie slegs oppervlakkig aanneem en nie sorg dat daar ’n sterk fondament van totale toewyding gelê word nie, sal terugval. Lees gerus wat Markus in dié verband in hoofstuk 4:3-20 sê. Diegene wat nét seëninge en voordele begeer, is nie bereid om die prys te betaal en die nodige opoffering te maak nie. Hulle sal baie beslis nie lank uithou nie (Lukas 14:27-33). Jesus het verder ook gewaarsku dat dié wat sonde in hulle lewe bly koester (1 Johannes 3:8) en dit nie bely en daarvan afstand doen nie, se geestelike lewe daardeur vernietig sal word - net soos onkruid plante verstrengel en laat doodgaan.

 

Ander se Opinies

Die Bybel waarsku ook baie duidelik teen die gevaar van bekommerd wees oor wat ander van jou dink (Spreuke 29:25). Dit lei ons in die versoeking om ons standaarde te verlaag, kompromieë aan te gaan en ander se voorbeeld te volg, eerder as Jesus s’n (Johannes 13:15). Ons moet leef om God te behaag - nie mense nie (Johannes 8:29). Dubbele lojaliteit ondermyn ons toewyding aan die Here (Matthéüs 6:24). Wat ookal tussen ons en die Here kom, moet met wortel en tak uitgeroei en afgelê word (Hebreërs 12:1). Indien geld, ambisie, vriende, materiële dinge, opvoeding, politiek of begeertes meer aandag as die Here geniet en belangriker as Hy in ons lewens is, moet ons kies wie ons wil dien, want ons kan nie twee here dien nie. Jesus is óf Heer van alles, óf geensins Here nie!

Dit is al te dikwels die geval dat die persoon wat terugval in sy sondige lewe, sy geestelike lewe verwaarloos het. Die Woord van God is vir ons siele presies dit wat kos vir ons liggame is. Niemand kan geestelik oorleef, sonder om gevoed te word deur die Woord van God nie (Matthéüs 4:4). Jy kan in ’n geestelike geraamte verander, indien jy die gereelde, biddende en gehoorsame studie van Sy Woord verwaarloos (Jakobus 1:25).

 

Gebedslewe se Belangrikheid

Gebed is die geestelike asem van die siel. Dit is uiters noodsaaklik. Net soos iemand wat ophou asemhaal kan verwag om te sterf, so kan die Christen wat nie bid nie, verwag om binne weke in ’n verrottende geestelike lyk te verander (Lukas 18:1). Die Bybel doen baie duidelik verslag oor die mislukkings van selfs die grootste van die Godsmanne in die Bybelse tyd. Almal het op een of ander stadium in hul lewens van God afvallig geword:

 

Adam was ongehoorsaam (Romeine 5:12 en Génesis 3:1-6).

Israel was ongelowig (Romeine 9: 32).

Saul was hardkoppig en het gerebelleer (1 Samuel 15:22-23).

Simson het in die vyand se skoot geslaap (Rigters 16:19).

Dawid was ’n egbreker en moordenaar (1 Samuel 11).

Petrus het Jesus verloën (Lukas 22:55-62).

Thomas het Jesus betwyfel (Johannes 20:25-28).

 

Die Here is egter nie soos iemand wat sy gewonde troepe die finale steek met die bajonet toedien nie. Ons is in ’n geestelike oorlog en ongevalle is onvermydelik, maar die Here het daarvoor voorsiening gemaak dat ons kan terugkeer en gesond kan word.

 

God se Woord Daag Ons Uit

"Sal iemand val en nie weer opstaan nie?" Jeremia 8:4. In Lukas 15 gee Jesus hoop aan almal wat sukkel omdat hulle teruggeval het - dit word gedoen in drie kosbare vergelykings.

 

In die Gelykenis van die Verlore Skaap: Jesus sê hier baie duidelik dat, indien jy deel van Sy kudde is en verdwaal het, Hy jou sal soek en nie sal rus totdat Hy jou gekry het nie. Jy behoort aan Hom, Hy het vir jou gesterf en Hy sal jou terugbring na die veiligheid en sekuriteit van Sy kudde.

 

In die Gelykenis van die Verlore Seun: Hier vertel Hy ons dat ons altyd welkom sal wees in die Vader se huis en dat daar groot vreugde in die Vader se hart is as Hy dié wat afgedwaal het, weer terugverwelkom. Geen sonde is grootter as God se Genade nie!

 

In die Gelykenis van die Verlore Muntstuk: Hier word dit duidelik hoe kosbaar ons vir God is.

Dawid is ook ‘n goeie voorbeeld hiervan: hy het Sy sonde bely (Psalm 51), na God teruggekeer en Hom vir die res van sy lewe getrou gedien (2 Samuel 12).

Petrus is ook weer "herstel", en het Jesus kragtig onder die Jode gedien en vir Hom onderstebo aan ’n kruis gesterf (Johannes 21: 15-19).

Thomas het as apostel voortgegaan en Jesus kragtig in Persië en Indië gedien en as martelaar vir Christus naby Madras gesterf (Johannes 20: 28, 29).

 

Die Pad Terug

God sê in Sy Woord: "Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart." Jeremia 29:12-13

 

"…bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag. En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil…" Joël 2:12-13

 

"Want soos ‘n verlate vrou en ‘n bedroefde van gees het die Here jou geroep, en soos ‘n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God. Vir ‘n klein oomblik het Ek jou verlaat, maar met groot ontferminge sal Ek jou vergader." Jesaja 54:6-7

 

"Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie." Johannes 6:37

 

Indien jy na die Here wíl terugkom, bid sommer nou! Maak jou Bybel oop by Psalm 51, en bid daardie gebed met ’n opregte hart, bedoel elke woord en soek dan ook die volgende gedeeltes op: Hebreërs 7:25; 1 Johannes 1:9; 1 Johannes 2:1-2; Filippense 1:6; Filippense 2:13 en 1 Petrus 4:2-5. Lees ook die volgende oor versoeking: 1 Korinthiërs 10:13; 1 Johannes 4:4 en Jakobus 4:7.

 

Jy sal nooit vrede ervaar, tensy jy doen wat reg is nie. Draai weg van jou sonde en draai na God.

 

"Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen." Judas 24,25

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.