Home
Jesus sal jou Nooit Verlaat of in die Steek Laat Nie PDF Print E-mail

"Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer." Psalm 37:3-5

 

Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom, juis vir diegene wat voel dat niemand omgee nie. Sy onfeilbare liefde omvou diegene wat Hom vertrou. Jesus Christus gee baie beslis om en reik ook uit na eensame, desperate, verwarde, seergemaakte mense wat deur die samelewing ontnugter is. Jesus reik ook uit na jou:

 

"Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was." Romeine 5:8

 

Soos wat ons weg draai van ons sonde en draai na Christus, vind ons vergifnis en Vryheid.

Jesus Christus is ‘n Vriend vir die vriendeloos, ‘n Helper vir die hulpeloos.

 

Hy gee vryheid aan die verslaafdes.

Hy is lief vir die liefdeloos.

Hy aanvaar die uitgeworpenes.

Hy verander die onveranderbare.

Hy vergewe die onvergeefbare.

Hy bereik die onmoontlike.

Hy vergewe sondaars.

Hy soek die verlorenes.

Hy gee rigting aan die rigtinglose.

Hy gee hoop aan die ontnugterde.

Hy gee waarheid aan die verwarde.

Hy gee vreugde aan die depressiewe.

Hy gee doelgerigdheid aan die doelloos.

Hy gee hoop aan die hopeloose.

Hy bevry en Hy hernu.

Hy raak aan en herskep.

Hy beantwoord gebed.

Hy bewerkstellig wonderwerke reg voor ons oë.

 

"Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword." 2 Korinthiërs 5:17

 

God gee net die beste aan diegene wat die keuse aan Hom oorlaat.

 

Het jy jou lewe aan God oorgegee? Bid tot God en gee al die slegte dinge in jou lewe oor aan Hom: Jou seerkry, teleurstellings, vrese, mislukkings en sondes. Gee dit aan Hom, en laat dit daar. Laat Jesus jou innerlik genees, vergeef en reinig. Hy sal jou verander en jou hartseer in vreugde omsit; jou vrese omsit in vrede, in jou hart en verstand.

 

Gee jouself oor aan Hom en Hy sal nuwe rigting aan jou lewe gee: "En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang." Handelinge 2:38

 

Jesus Christus gee ons ’n nuwe begin in die lewe, en ’n nuwe lewe om mee te begin. Jy moenie net al jou sondes aan Hom oorgee nie, maar ook al die goeie dinge, wat Hy aan jou toevertrou het: Jou talente en vermoëns. Gee ook jou planne en geleenthede, jou energie en jou tyd en liefde aan Hom.

 

Gee alles aan Jesus en besluit: Ek sal nie langer daarmee doen wat ek, of ander mense, wil hê nie. Van nou af gaan ek my talente, tyd en geld gebruik soos wat God wil hê ek dit moet gebruik.

 

Ek moet vra: Wat sou Jesus in mý skoene gedoen het? Ek gaan nie langer vir rykdom en status, gewildheid en eer, net vir myself leef nie. Ek gaan van nou af vir Jesus Christus leef – ongeag van die prys.

 

Sy Groot Opdrag sal my versugting wees. Sy laaste Opdrag gaan my grootste geleentheid wees. My hoogste prioriteit gaan wees om God met my hele hart, siel en verstand lief te hê, en ook my naaste soos myself.

 

Ons het net een lewe - dit gaan gou verby; slegs wat vir Christus gedoen is sal hou.

 

God se Wil sal ons nooit lei waar Sy Genade ons nie kan onderhou nie.

 

God se dienskneg is ook God se verantwoordelikheid. Waar God lei, daar voorsien Hy. God se werk, gedoen op Sy manier, sal nooit God se voorsiening ontbreek nie. Ons prioriteit moet wees om God se Koninkryk en Sy geregtigheid te soek, dan sal al hierdie ander dinge vir ons bygevoeg word (Matthéüs 6:33). Wanneer ons ons in die Here verheug, sal Hy ons die begeertes van ons hart gee (Psalm 37:4).

 

Die Woord van die Here beloof: "U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U." Jesaja 26:3. Ken jy daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan? Lei Sy vrede jou? Vertrou jy Hom met jou hele hart?

 

"Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?"         Hebreërs 13:5-6

 

Indien jy jou godsdienstige lewe wil laat herleef, blaai na die Psalms - dit is in die middel van die Bybel, die grootste Bybelboek. Dit is ook bekend as die Gebeds- of Gesangeboek van die Bybel. Indien jy nie weet wat om te bid nie; selfs as jy nie wil bid nie - blaai na Psalms en lees daardeur. Daar is 150 Psalms. Indien jy deur een Psalm per dag bid, sal dit jou gebedsgids vir vyf maande wees. Maak Psalms die gebed van jou hart en jy sal ’n herlewing in jou geestelike lewe ervaar:

 

"En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is... Wie sal ons skei van die liefde van Christus – verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie." Romeine 8:28, 35-39

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.