Home
DIE MEES INVLOEDRYKE BOEK TER WÊRELD PDF Print E-mail

’n Mens kan nie van die Bybel praat sonder om in die oortreffende trap te praat nie. Die Bybel is die mees gelese boek ter wêreld. Dit is die mees vertaalde boek in die hele geskiedenis. Dit is tot dusvêr nog altyd die "beste-boek-verkoper" in die ganse geskiedenis. Die Bybel is die mees waardevolle boek in die wêreld. (’n Enkele kopie van die Gutenberg Bybel is onlangs verkoop vir $4 miljoen. Een kopie van William Tyndale se oorspronklike gedrukte Nuwe Testament is verkoop vir meer as £1.5 miljoen).

 

Die Bybel is die mees inspirerende boek in die geskiedenis en die mees belangrike boek in die geskiedenis. Daar is geen twyfel dat dit die mees lewensveranderende boek is wat ooit geskryf is nie.

 

Die ‘Bounty’-Bybel

Fletcher Christian het op 28 April 1789 op die Engelse skip, HMS Bounty in die Suid-Stille Oseaan, die mees populêre opstand teweeggebring. Die kaptein, William Bligh, en dié wat aan hom lojaal was, is in ’n oorlaaide reddingsbootjie gedompel, en het wonderbaarlik 5955km regoor die Stille Oseaan, na Timor gevaar.

 

Die rebelerende mense op die Bounty het dadelik begin stry oor wat hulle volgende moes doen. Fletcher het na Tahiti teruggekeer en het sommige van die wederstrewiges daar agtergelaat. In die proses het hy vroue ontvoer en sommige as slawe gevang. Fletcher het toe ’n 1610km verder met die oorblywende wederstrewiges gevaar na die onbewoonde Pitcairn Eiland. Daar het die groep baie vinnig uitgerafel en van ’n inheemse plant whiskey gestook.

 

Dronkenskap en chaos het hulle kolonie gekenmerk. Gevolglik het siekte en moord vinnig die meeste van die mans se lewens geëis, Fletcher ingesluit. Kort voor lank was daar net een man op die eiland oor: Alexander Smith. Smith was vinnig omring deur ’n verskeidenheid vroue en kinders.

 

Smith vind toe die verwaarloosde Bounty Bybel op die eiland. Soos wat hy dit gelees het, het hy ’n hartsverandering ondergaan. Daarna het hy die oorblywende mense van die gemeenskap begin leer van die Bybel. Smith het die gemeenskap geleer hoe om die Bybel prakties in hul eie lewens toe te pas.

 

Die Boodskap van Jesus Christus het die gemeenskap se lewens só radikaal verander dat, toe die bemanning van die Topaz 20 jaar later, in 1808, op die eiland land, hulle ’n vreugdevolle gemeenskap van Christene aangetref het. Die gemeenskap het in vrede en voorspoed geleef – vry van misdaad, kwale en sonder moord of oproer.

 

Daardie Bybel wat die mense van Pitcairn Eiland totaal en al getransformeer het, is nou deel van ‘n uitstalling in die kerk van Pitcairn. Die uitstalling dien as ’n gedenkteken van die transformerende Boodskap van die Bybel.

 

Die Fondament van die Westerse Beskawing

Die invloed van die Bybel op die Westerse Beskawing is enorm. Professor William Phelps van Yale het opgemerk: "Our civilization is founded upon the Bible. More of our ideas, our wisdom, our philosophy, our literature, our art and our ideals come from the Bible than from all other books combined."

 

Die Bybel was die inspirasie vir van die grootste letterkunde, kuns, argitektuur, die ontdekkingsera, wêreldsending, die oppergesag van die reg, magskeiding, verteenwoordigende regering, wigte en teenwigte, die heiligmaking en soveel meer regoor die wêreld. Dit is dan ook die Bybel wat ons in die era van meelewing, liefdadigheid, vryheid en regverdigheid ingelei het. Die Tien Gebooie is die morele en wetlike grondslag van die Westerse beskawing.

 

Die meeste van die wêreld se tale is eerste deur Christen-sendelinge neergepen. Die Bybel was ook die eerste boek in die meeste wêreldtale.

President Theodore Roosevelt het verklaar: "Elke denkende man, wanneer hy dink, besef dat die leringe van die Bybel so deel van ons hele burgerlike en sosiale lewe is, dat dit letterlik onmoontlik vir ons sal wees om te verstaan hoe ons lewens sal wees as daardie leringe verwyder moet word."

 

Die opvoedkundige, Noah Webster, het verklaar: "Die Bybel is die vernaamste morele oorsaak van alles wat goed is, en die mees regstellende vir alles wat boos is in die menslike samelewing; die beste boek om die tydsgebonde kwellinge van die mens te reguleer, en die enigste boek wat kan dien as ’n onfeilbare riglyn. Die beginsels van ware vryheid, en van die wyse wette van administrasie, moet van die Bybel verkry word en onderhou word deur die Bybel se outoriteit."

 

Selfs Napoleon Boneparte het erken: "Die Bybel is nie maar net ’n boek nie, maar ’n lewende krag wat alle teenkanting oorwin."

 

Die Fondament van die Moderne Wetenskap

Al die groot pionier-wetenskaplikes wat die fondament vir die moderne fisika, sterrekunde, meetkunde, dinamika, oseanografie en elke ander vertakking van die wetenskap gevestig het, het die Bybel erken as die fondament en inspirasie van hul werk.

 

Dit sluit in bekendes soos Johannes Kepler, Francis   Bacon, Galileo Galilei, Isaac Newton, Karl van Linnius, Charles Babbage, Blaise Pascal, Samuel Morse, Matthew Fonteine Maury, James Simpson, George Washington Carver en nog vele meer. Sir Michael Faraday, wat elektromagnetiese induksie ontdek het en die kragopwekker uitgevind het, het die volgende te sê gehad: "Die Bybel, en slegs die Bybel, met niks daar in bygevoeg nie en niks daarvan weggeneem deur die mens nie, is die enigste en voldoende gids vir elke individu, ten alle tye en tydens alle omstandighede…Geloof in die goddelikheid en die   werk van Christus is ‘n geskenk van God, en bewys van hierdie geloof is getrouheid aan die Gebooie van Christus."

 

Die Oppergesag van die Reg

Die fondament van die Oppergesag van die Reg is deur Koning Alfred van Engeland gevestig, met die bekendmaking van sy etiese kode gegrond op die Tien Gebooie, die Wet van Eksodus, die Goue Wet van Christus en ander Bybelse beginsels.

 

Die Magna Carta van 1215 was die eerste geskrewe beperking op die mag van die regering. Dit is geskryf deur ’n predikant en stewig gevestig op Bybelse beginsels.

 

Die Beste Verkoper

Die Bybel is die nommer een beste verkoper van alle tye. Die Bybelgenootskap alleen versprei jaarliks 24 miljoen   Bybels, 26 miljoen Nuwe Testamente en 577 miljoen Bybelgedeeltes. Dit sluit nie die volgende ander verspreidings met betrekking tot die Bybel in nie:

 

die meer as 1 miljoen Nuwe Testamente wat weekliks deur die Gideons versprei word;

die Nuwe Testamente wat deur die Pocket Testament League versprei word;

die meer as 80 miljoen Bybels wat jaarliks deur die Bybelgenootskap verskaf word; of

die meer as 30 miljoen Bybelboeke en traktaatjies wat deur die World Missionary Press en Scripture Gift Mission uitgegee word nie.

 

Dan word daar ook nog Bybels verkoop deur Zondervan, Thomas Nelson, Tyndale en ander uitgewers. Daar word geskat dat meer as 30 miljoen Bybels en meer as 100 miljoen Nuwe Testament boeke, per jaar, verkoop word.

 

Die Bybel, Nuwe Testament van die Bybel (of ten minste die Evangelies) is al in meer as 2300 verskillende tale wêreldwyd gepubliseer.

 

Onvergelykbaar

Daar is geen ander boek wat met die Bybel vergelyk kan word wat waarde, inspirasie, belangrikheid en die hoeveelheid tale waarin dit vertaal is betref nie. Geen ander boek kan vergelyk word met die Bybel wanneer dit kom by die hoeveelheid verkope, hoe gereeld dit gelees word, óf die Bybel se wêreldwye impak deur die ganse geskiedenis nie.

 

Nogtans is die Bybel die boek wat die meeste aangeval is in die ganse geskiedenis. Vanaf die tyd van Nero, dwarsdeur die tien golwe van vervolging deur Keiserlike Rome, tot en met Diokletianus - het die Romeine aanhoudend gepoog om van alle Bybels ontslae te raak.

 

Tog bly die Bybel die beste verklarende boek van alle tye ten spyte van al die golwe van onderdrukking deur Rome en die verwoesting van die Barbare en die Vikings. Die intensiewe veldtogte van vervolging, soos onder Stalin se Soviet Unie en Mao Tse Tung se Rooi Sjina, kon ook nie verander dat die Bybel die beste verklarende Boek van alle tye is nie. Meer as 1700 Hebreeuse manuskripte van die Ou Testament het tot vandag toe nog behoue gebly. Daar bestaan ook nog meer as 5000 Griekse manuskripte van die Nuwe Testament, sowel as meer as 8000 Latynse en ’n 1000 ander antieke weergawes daarvan.

 

Soos Dr. Martin Luther gesê het: "Dit is ’n wonderwerk hoe God vir so lank Sy Boek bewaar het! Hoe wonderlik en heerlik is dit om God se Woord te hê!"

                                                    

Die Boek van Alle Boeke

Aardsbiskop Thomas Cranmer, wat sy lewe vir die boodskap van die Skrif gegee het, het gesê: "Die Woord van God is hoër as die Kerk." En die Amerikaanse kerkvader, Patrick Henry, het verklaar: "Die Bybel is meer werd as al die ander boeke wat al ooit gedruk is."

 

Generaal Robert E. Lee skryf: "Vergeleke met alle ander boeke, is die Bybel, na my mening, die Boek wat hulle van minder belang maak; wat in al my ingewikkelde probleme en nood nooit in gebreke gebly het om aan my lig en krag te gee nie."

 

Die Amerikaanse President Abraham Lincoln het gesê: "Dit is die beste geskenk wat God die mens gegee het. Alles wat die goeie Verlosser aan hierdie wêreld gegee het, was deur hierdie Boek gekommunikeer. Voor dit kon ons nie reg en verkeerd onderskei nie. Alle dinge wat uiters begeerlik is vir die mens se welsyn, nou en hierna, word daarin beskryf."

 

W. E. Sangster het gesê: "Die Christen voel dat die tande van tyd aan alle boeke knaag, uitgesonder die Bybel…19 eeue van ondervinding het dit getoets. Dit het deur kritiese vure deurgeloop, wat geen ander volume al verduur het nie, en sy geestelike waarheid het vlamme verduur en daardeur gekom, sonder ‘n reukie van ’n brand."

 

President Woodrow Wilson van die VSA het verklaar: "’n Man ontneem homself van die beste in die wêreld as hy homself van die volgende beroof: Kennis van die Bybel. Wanneer jy die Bybel gelees het, sal jy weet dat dit die Woord van God is, want jy het daarin die sleutel tot jou eie hart ontdek, asook jou eie geluk en jou eie verantwoordelikheid."

 

Die prins van predikers, Charles Spurgeon, het gesê: "Niemand ontgroei die Skrif nie; die Boek verbreed en verdiep met ons jare."

 

Johan Flavel het geskryf: "Die Skrif leer ons die beste manier hoe om te lewe, die grootmoedigste manier van swaarkry en die mees gemaklike manier van sterwe."

 

Noah Webster het gesê: "Onderrig is nutteloos sonder die Bybel."

 

President Theodore Roosevelt het verklaar: "’n Deeglike kennis van die Bybel is meer werd as kollege opleiding."

 

Noah Webster het gesê: "Die morele waardes en voorbeelde in die Bybel vorm die basis van al ons siviele konstitusies en wette…al die ellende en onheil waaraan die mens onderhewig is - misdaad, ambisie, onreg, onderdrukking, slawerny en oorlog - het hulle oorsprong in die mens wat die opdragte van die Bybel afskeep en verag."

 

R.A. Torey het gesê: "’n Ware wyse mens is hy wat die Bybel altyd glo, meer as die opinies van enige mens."

 

Wetenskaplike John Newton het verklaar: "Ek sal al die klaarblyklike teenstrydighede in die Bybel toeskryf aan my eie onkunde."

 

Die Duitse wetenskaplike, Professor Wernher von Baun, die pionier van vuurpyl-wetenskap en toesighouer van die Apollo Ruimteprojek, het verklaar: "In hierdie tyd van ruimtevaart, waar ons die moderne wetenskaplike gereedskap gebruik om nuwe areas van menslike aktiwiteit te bevorder…bly die Bybel in alle opsigte ’n Boek wat op datum bly. Ons   kennis en gebruik van die natuurwette, wat ons in staat stel om na die maan te vlieg, stel ons ook in staat om ons tuis-planeet te verwoes met die atoombom. Wetenskap alleen beantwoord nie die vraag of ons die mag tot ons beskikking moet gebruik vir goed of vir kwaad nie. Die riglyne van wat ons behóórt te doen, is vervat in die morele Wet van God."

 

Die Outeur van die alombekende Webster Woordeboek, Daniel Webster, het gesê: "As ons bly by die beginsels van die Bybel, sal ons land floreer en nogmaals floreer; maar as ons die Bybel se opdragte en outoriteit ignoreer, kan geen mens voorsien hoe skielik katastrofie ons sal oorweldig en ons glorie in diep donkerte sal begrawe nie."

 

Biskop J.C. Ryle het gesê: "Bybel-lesende leke is ’n nasie se ware weerstand teen vergrype."

 

Die Woord van God

Feitlik elke bladsy van die Bybel bevat woorde soos; "Die Here het gesê…" , "God het gespreek" , "Die Woord van God het gekom…" Die Evangelies is op baie noukeurige navorsing, historiese feite en ooggetuienisse gebaseer.

 

Die geneesheer Lukas het sy Evangelie ingelei met   hierdie woorde: "Soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Theófilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is." Lukas 1:2-3

 

Die apostel Johannes het geskryf: "Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woorde van die lewe — en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is —wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met Sy Seun, Jesus Christus." 1 Johannes 1:1-3

 

"Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie." 2 Petrus 1:20

 

"Want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.." 2 Petrus 1:21

 

"God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete... deur die Seun..." Hebreërs 1:1-2

"As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie." Johannes 10:35

 

"Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is." 2 Petrus 1:25

                                                                                                "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Timóteüs 3:16 & 17

 

Oorweldigende Getuienis

Ons kan nie die getuienis van Jesus Christus aanvaar, sonder om die gesag van die Ou Testament wat Hy gelééf, geleer en gesmeek het om tot vervulling te kom, aanvaar nie. Ons moet ook besef dat Jesus baie versigtig te werk gegaan het om sekere mense te kies en as Sy dissipels op te lei. Hy het vir hulle ’n spesiale salwing met die Heilige Gees gegee (Johannes 20:21; Handelinge 1:8).

 

Hy het belowe om die Heilige Gees vir hulle te stuur, om hulle in die volle Waarheid in te lei. Jesus het geleer dat Sy Woorde ’n unieke lewenskrag het (Johannes 6:63; 15:3); Sy Woorde sal nooit verbygaan nie (Markus 13:31) en Sy Woorde moet gehoor en gehoorsaam word (Matthéüs 5:17-48; 7:24; Johannes 8:31-38; 14:23).

 

Ons kan ook aandag vestig op die profesieë wat reeds vervul is. Tydens Sy lewe hier op aarde het Jesus Christus meer as 300 Ou Testamentiese profesieë vervul. Argeologiese opgrawings en historiese bewyse ondersteun hierdie interne getuienisse oor die akkuraatheid en uniekheid van die Bybel.

 

Die oortuigendste getuienis rakende die invloed van die Bybel kan gesien word in die unieke impak van die Bybel op miljoene mense se lewens oor die eeue heen…En nou ook in ons lewens. Sommige skeptici mag glo dat die Bybel nie die Woord van God is nie, maar hulle moet ’n hele klomp opeenvolgende getuienis ignoreer om dit te kan doen. Die krag van God se Woord is oneindig!

 

Die Bybel Is:

*Die Bron van Waarheid: "Heilig hulle in U waarheid; U Woord is die waarheid." Johanes 17:17

 

*Die Bron van God se seën: "En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die Woord van God hoor en dit bewaar." Lukas 11:28

 

*‘n Bron van krag: "Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek." Romeine 1:16

 

*Die bron van Geestelike leiding: "U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad." Psalm 119:105

 

*Onfeilbaar: "Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die Here is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige." Psalm 19:7

 

*Foutloos: "Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil." Spreuke 30:5

 

*Onveranderlik: "Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele." Psalm 119:89

 

*Volledig: "Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is." Openbaring 22:18-19

 

*Die Bybel sal bereik wat dit moet bereik: "so sal My Woord wees wat uit My mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur." Jesaja 55:11

 

Dus kan ons die Bybel: glo (Johannes 6:68-69),

eer (Johannes 29:18), bestudeer (Esra 7:10),

liefhê (Psalms 119:97), gehoorsaam (1 Johannes 2:5),

bewaar (1 Timótheüs 6:20), verdedig (Judas 3)

en preek (2 Timótheüs 4:2).

 

Dit is die Woord van God!

 

 
Copyright © 2019 Reformation Society. All Rights Reserved.